Home

ONZE VISIE OP GEZOND ADEMEN

De ademspecialist is van mening dat een aandoening niet op zichzelf staat. Mensen met OSAS/COPD/(chronische) hyperventilatie, hebben gedurende de voorafgaande jaren al een afwijkend adempatroon ontwikkeld. Hierbij speelt de manier van ademen, een grote rol en dit begint vrijwel altijd met mondademen.

Mondademen

Dit ontstaat vaak zonder dat je dit zelf door hebt, doordat er een tekort aan lucht wordt ervaren (kortademigheid) of omdat je moeilijk door de neus kan ademen tijdens of na een periode van neusverkoudheid. Het lichaam compenseert deze kortademigheidsklachten op de verkeerde manier, waardoor het mondademen steeds meer een verkeerde gewoonte gaat worden.

Bewegen

Tijdens het bewegen en sporten word  je pas bewust met dit verkeerde adempatroon  geconfronteerd. Dit is logisch, omdat wanneer het adempatroon in rust al verstoord is, het alleen maar meer verstoord zal raken als je gaat bewegen/sporten. De hartslag verhoogt immers en daardoor zal het gevoel van kortademigheid toenemen tijdens het bewegen en sporten. Je wijt deze kortademigheid dan aan een gebrek aan conditie. Wanneer je deze conditie probeert op te bouwen, ervaar je hierbij steeds vaker problemen met ademen. Dit probeer je zelf onder controle te krijgen, door bewust te gaan ademen met je buik, of door meer te gaan mondademen (actief in en uit). Echter om deze kortademigheid te verminderen, moet je precies weten wat je eraan kunt doen. De ademspecialist leert je hoe hiermee om te gaan

Spreken

Tijdens het spreken kunnen er ook problemen optreden met ademen.  Ademen zou eigenlijk vanzelf moeten gaan; ieder heeft zijn eigen ritme waarop het in- en uitademen plaatsvindt. Dit natuurlijke adempatroon kun je volgen door één hand op je buik en één op je borst te leggen en is het best waarneembaar in een liggende ontspannen houding. Wanneer je spanning of stress ervaart, zal dit patroon anders zijn. Dit kan dan op meerdere gebieden worden opgemerkt zoals in je borst, buik, keel, hals, tong, lippen, kaak en stem. Deze overmatige spierspanning neem je meestal niet waar, omdat je eraan gewend bent en als je het al opmerkt, dan weet je niet wat je eraan moeten doen. Toch kan dit negatieve gevolgen hebben op het spreken. Tijdens het therapieprogramma van de ademspecialist, staan wij hier uitvoerig bij stil.

Klachtenpatroon

Wanneer we dit verstoorde adempatroon herstellen en daarbij zorgvuldig aandacht besteden aan  het ademen en bewegen, dan pas kun je afscheid gaan nemen van het huidige klachtenpatroon en je weer prettig gaan voelen. Dit betekent dat bij apneu dat je op termijn weer zonder hulpmiddel kunt gaan slapen.

Voor COPD betekent dit dat je minder beperkingen ondervindt tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en bewegen/sporten. Je leert je mogelijkheden optimaal te benutten en hebt geen hinder meer van kortademigheid.

Wanneer je adempatroon verstoord is en hier medisch gezien geen directe oorzaak voor gevonden kan worden, dan zal deze therapie ervoor zorgen dat je fysiek en mentaal opknapt. Het aanwezige klachtenpatroon verdwijnt en je gaat je weer fit voelen.  Een mooie en haalbare doelstelling.

Therapie

Deze zal verdeeld over 6 bijeenkomsten van 45 minuten gegeven worden.  De totale duur van tijd waarin uw lichaam zich zal herstellen is voor iedereen anders, omdat we niet allemaal hetzelfde op de therapie reageren. Dit betekent dat de live sessies verspreid in tijd zullen plaatsvinden. Om deze ademtherapie te doen slagen, moet u echter wel dagelijks actief met de training aan de slag gaan.

Stapsgewijs

Door stapsgewijs de 3 fasen van het trainingsprogramma te doorlopen, werken we aan het fysieke en mentale herstel van je lichaam. Hierbij nemen wij het ontregelde adempatroon als uitgangspunt. Op basis van dit gegeven hebben we de methode ‘Ademspecialist’ ontwikkeld.

Opbouw therapieprogramma
  

Maak afspraak met