Astma

Astma therapie

Is astma een natuurlijk verdedigingsmechanisme van het lichaam?

Er bestaan meerdere soorten astma;

  • allergische astma,
  • niet-allergische astma
  • inspanningsastma
  • ernstige astma.

Het komt regelmatig voor dat iemand meerdere soorten astma tegelijk heeft. Deze indeling naar typen, wordt gemaakt op basis van de onderliggende prikkel die de astma uitlokt en de ernst van de benauwdheid bepaalt. Adem je stuifmeel, huisstofmijt, huidschilfers van dieren in, of reageert je lijf overmatig op voedingsmiddelen en/of medicatie, dan noemt men dit ‘allergische astma’. Krijg je benauwdheidsklachten van prikkels zonder dat je allergisch bent? Dan heet dit ‘niet-allergische astma’. Word je benauwd tijdens inspanning? Dan heb je last van ‘inspanningsastma’. Er wordt gesproken over ‘ernstige astma’, dit wanneer de astma niet goed reageert op de medicatie die gegeven wordt.

Astma is een ontstekingsreactie

Astma is een ontstekingsreactie van de longen en gaat gepaard met benauwdheid en/of hoesten. De slijmvliezen in neus, keel en longen zwellen op, de luchtwegen raken verkrampt en trekken samen. Het wordt hierdoor moeilijker om te ademen en de persoon met astma ervaart dit als een beperking. Juist deze vernauwing, veroorzaakt het meest vervelende symptoom van astma namelijk toenemende benauwdheid.

Maar zouden we misschien ook anders naar dit verschijnsel kunnen kijken? Als ademspecialist doen wij dit, door ons af te vragen waarom deze vernauwing nu eigenlijk plaatsvindt. Misschien heeft deze wel een functie?

Mondademen

Het glad spierweefsel dat om de luchtwegen zit vernauwt tijdens het moment van overprikkeling, omdat er een tekort aan koolzuurgas is. Dit tekort is ontstaan, doordat de persoon met astma die geconfronteerd wordt met prikkels uit de omgeving, een (chronisch) ontregeld adempatroon heeft en hierbij hoofdzakelijk door de mond ademt.

Adempatroon en Astma

Door dit (chronisch) ontregelde adempatroon was er al sprake van een tekort aan koolzuurgas en dit tekort wordt nog groter, als men dit probeert op te vangen door meer te gaan ademen. Het lichaam compenseert dit ‘overademen’ op de juiste manier door te ‘vernauwen’. Het probeert als het ware het ‘overademen’ tegen te gaan om niet nog meer koolzuurgas te verliezen.

Neusademen

Overademen

Als we er op deze manier naar kijken dan moeten we juist dit ‘overademen’ stoppen. Dit doen we niet door de luchtweg te verwijden. We kunnen dit alleen maar doen als iemand het ‘neusademen’ meer gaat toepassen en we de drempelwaarde van het koolzuurgas in stapjes verhogen.

Onder het kopje ‘oorzaak’ op onze website wordt dit principe volledig uitgelegd. Ieder lichaam reageert anders, maar voor de ademspecialist staat als een paal boven water, dat er door het ontregelde adempatroon een disbalans ontstaat in de uitwisseling tussen zuurstof, koolzuurgas en de pH waarde van het lichaam.

Jongeren en ademen

De ademspecialist ziet in de praktijk steeds meer jonge mensen met kortademigheidsklachten. Deze mensen ervaren dit snel buiten adem zijn als zeer hinderlijk, vooral tijdens het sporten. In de media wordt veel aandacht besteed aan luchtvervuiling en pollen, maar ook voeding wordt genoemd.

Maatschappelijke invloeden

Natuurlijk spelen deze factoren een rol, maar we leggen onvoldoende de nadruk op de veranderde maatschappelijke invloeden. Het tempo waarin we leven; de constante druk van werkgever, gezin en sociale media hebben een negatieve invloed op onze ademhaling. Doordat er sprake is van tijdsdruk, wil men snel en efficiënt werken. Hierbij is het nodig om continu alert te zijn en komt ook het multitasken om de hoek kijken. Men staat voortdurend in ‘de vecht en vlucht modus’, het zenuwstelsel raakt overbelast en gaat overmatig reageren op prikkels uit de omgeving.

Therapie

De ademspecialist richt zich niet op het soort astma maar op ‘het ademgedrag’. Dit betekent dat de drie fase therapie van de ademspecialist voor alle vormen van astma geschikt is. Door stapsgewijs de drie fase van het trainingsprogramma te doorlopen, wordt er direct gewerkt aan het fysieke en uiteindelijk ook het mentale herstel van je lichaam.

Vergoedingen

De Ademspecialist heeft er bewust voor gekozen om geen contract met de zorgverzekeraars af te sluiten.  Dit heeft te maken met de administratieve rompslomp die gepaard gaat met deze vergoedingen. We staan als paramedisch therapeut garant voor kwaliteit en behandeltijd en kunnen je volgens onze eigen voorwaarden optimaal behandelen en begeleiden. Tijdens het intakegesprek geven we nauwkeurig aan hoe het individuele behandelplan eruit gaat zien en wat de kosten hiervan zullen zijn.

Ervaringen

“Sinds ik de training heb gevolgd ben ik niet meer verkouden geweest, heb geen longontsteking meer gehad en kan naar openbare gelegenheden gaan zonder een longaanval te krijgen. Ik heb controle over mijn kortademigheid en benauwdheid en ben heel blij met dit resultaat. ”

Miente