Ontstaan

Oorsprong van de Ademspecialist?

In het werkveld krijg ik als paramedicus dagelijks te maken met cliënten die met een bepaalde hulpvraag bij me komen. Deze hulpvraag doet vaak specifiek een beroep op de kennis en vaardigheden die ik als therapeut gedurende jaren van studie en praktische ervaring heb opgebouwd.

Ik ben werkzaam als logopedist. 

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Eindhoven als logopedist. In 2002 heb ik de opleiding Neurologische Taal en Spraakstoornissen in Rotterdam gevolgd. Hierdoor heb ik veel kennis opgedaan in spraak (dysartrie), taal (afasie), en slikproblemen. Sinds 2005 run ik een eigen logopediepraktijk in Weert. Dit betekent dat cliënten zich bij mij melden met een hulpvraag gericht op verkeerd stemgebruik, het spreken, de taalvaardigheid of op de ademhaling. Gedurende de jaren dat ik werkzaam was als logopedist kwam ik er meer en meer achter dat ademhaling een significante invloed heeft op onze gezondheid en ons welzijn.

Het viel me op dat er onder veel hulpvragen vaak bijkomende fysieke en mentale klachten aanwezig waren. Klachten die je als cliënt vaak niet meer opmerkt, omdat deze klachten al geruime tijd aanwezig zijn.

Uit ervaring geboren

Hier ben ik beroepsmatig mee aan de slag gegaan door me te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn, om op basis van ademtherapie allerlei fysieke en mentale klachten waarmee cliënten dagelijks kampen te herstellen. Deze mogelijkheden heb ik uitvoerig bekeken en dit heeft geleid tot het specifieke ademtherapieprogramma genaamd ‘de ademspecialist’.

Na jarenlang multidisciplinair werkzaam te zijn geweest, heb ik een hoop kennis en vaardigheden buiten mijn eigen beroepsveld ontwikkeld. Ik begin steeds beter te begrijpen dat er een duidelijke samenhang is tussen het scala van klachten dat je als cliënt hebt (vaak verborgen hulpvraag). Als therapeut kan ik samen met jou iets aan dit klachtenpatroon te doen.

Geen medische diagnose?

Maar wat gebeurt er als er medisch gezien niet kan worden aangetoond dat er iets mis is? Dan blijf je als cliënt achter met een onopgeloste hulpvraag. Opvallend is dat er bij veel van deze cliënten sprake is van een verstoord adempatroon. Als  ademspecialist richt ik me op de oorzaak-gevolg relaties. Door naar de totale mens te kijken en hierbij goed te luisteren naar de cliënt, ligt de oplossingen van complexe problemen vaak dichterbij dan verwacht. Dit biedt therapeutisch een ingang om samen te gaan werken aan herstel.

Ademen in de breedte

De laatste jaren hebben we ook in Europa ontdekt dat we door aandacht te besteden aan de ademhaling.  De ademhaling heeft een positief effect op het algehele functioneren van lichaam en geest. Vanuit allerlei verschillende stromingen wordt er met recht meer aandacht gevraagd voor deze belangrijke vitale lichaamsfunctie. Het is vreemd dat we als mens veelal gericht zijn op onze hart- en vaatfuncties en relatief weinig aandacht besteden aan het ademen. Dit terwijl het stoppen van de ademhaling rechtstreeks te maken heeft met het intreden van de dood.


Neem vrijblijvend contact op!

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.