Epiphora Methode

Epiphora Methode

Waarom de Epiphora Methode?

De afgelopen jaren heb ik in mijn praktijk veel mensen gezien die mentaal en fysiek zeer beperkt belastbaar waren en dit helaas ook bleven. Zij waren nauwelijks in staat iets op te bouwen.

Ik ben me toen gaan afvragen waarom zij in deze situatie terecht zijn gekomen en ben ervan overtuigd dat ik het antwoord nu weet.

Het zenuwstelsel functioneerde vooraf al niet goed maar het lijf heeft dit al die tijd gecompenseerd om toch te kunnen functioneren. Plots stort deze compensatie als het ware als een kaartenhuis in mekaar en dan wordt duidelijk dat het systeem chronisch overbelast is geraakt. Doordat het voortdurend allerlei verwarrende signalen gaat afgeven, verliest men het vertrouwen in het lijf.  Vaak gebeurt dit na ziekte, bijvoorbeeld na een COVID (her)besmetting of na een (onge)val of na een lange periode van stress.

Er zijn echter ook bepaalde aandoeningen waarvan reeds bekend is dat de doorbloeding in het brein niet optimaal is zoals bij:

Met behulp van de Epiphora Methode kunnen we de doorbloeding van je brein weer op orde brengen waardoor de herstelkracht van het lijf weer kan worden aangesproken. Zo kom je (eindelijk) uit de vicieuze cirkel!

Ik ben enthousiast geraakt over de resultaten van deze methode, maar heb wel gemerkt dat deze zeer zorgvuldig moet worden ingezet. De oefeningen lijken onschuldig maar kunnen het nodige in het lijf teweegbrengen.

Als paramedicus sta ik garant voor een goede professionele en individuele begeleiding tijdens het werken met deze methode.

De Epiphora Methode

De Epiphora Methode is een krachtige zelfhulpmethode en erg in opmars bij mensen die kampen met lichamelijke onverklaarbare klachten die onvoldoende tot herstel kunnen komen. Denk hierbij aan het post COVID syndroom, fybromyalgie syndroom, whiplash, chronische overprikkeling/overbelasting, extreme vermoeidheid (ME/CVS).

De Epiphora Methode gaat ervan uit dat een slechte doorbloeding van het brein (aan en afvoer) hieraan ten grondslag ligt. Onderzoek heeft aangetoond dat er bij twee derde van de mensen een afwijking zit in de cirkel van Willis (= vaatkring van slagaders in ons brein).

Door stremming in de nekslagaders kunnen er bepaalde aandoeningen en klachten ontstaan of juist in stand worden gehouden. Het hele brein krijgt simpelweg niet voldoende bloed en dat merk je pas als je klachten krijgt of niet herstelt na een ziekte, ongeluk of periode van stress/overbelasting. Doordat de Thalamus, een gebied in de hersenen dat zorgt voor de prikkelverwerking in je lichaam, onvoldoende functioneert, is dit niet alleen merkbaar in je hoofd maar ook in je lijf. De symptomen die hierbij optreden zijn vrij specifiek.

Hieronder staan de acht belangrijkste symptomen van Epiphora Methode weergegeven.

Doe de Epiphora Methode test

Wil je weten of de Epiphora Methode iets voor jou is? Klik op de knop hieronder en doe de test. Je krijgt direct uitslag.

Het Epiphora Methode traject

Je leert bij mij de Epiphora Methode-oefeningen in drie uitgebreide sessies gedurende een periode van 6 tot 8 weken. De eerste afspraak bestaat uit een intake en anamnesegesprek en duurt ongeveer 75 minuten. Voorafgaand heb je het online intakeformulier op de site ingevuld.

De overige twee afspraken duren 50 minuten. Op het eind van het traject krijg je nog een extra nazorgsessie, dit om er zeker van te zijn dat je zelfstandig verder kunt.

Direct na onze eerste afspraak kun je thuis starten met de reeks Epiphora Methode oefeningen want deze zijn ik jou afgestemd. De oefeningen kun je meteen doen als je wakker wordt en/of voordat je gaat slapen (afhankelijk van wat we samen hebben afgesproken)

Overdag pas je de overige adviezen en tips toe. Gemiddeld ben je in de ochtend ongeveer 12 minuten bezig en in de avond iets minder (5-10 minuten) De oefeningen zijn gemakkelijk in te passen in je dagritme omdat ze liggend in bed kunnen worden uitgevoerd.

Het effect van de Epiphora Methode

Bij elke afspraak monitoren we je vooruitgang, hierdoor krijg je zicht op je mate van herstel. Er zijn mensen die meteen het effect van de Epiphora Methode in positieve zin zullen merken, anderen hebben langer nodig.     Het kan ook voorkomen dat er tijdelijk een toename van klachten ontstaat, omdat je lijf moet wennen aan de veranderingen die gaan plaatsvinden. Dit kan gebeuren als je al geruime tijd (jarenlang) klachten hebt. Het is daarom zeer belangrijk dat de oefeningen onder deskundige begeleiding plaatsvinden. Door de oefeningen in een pakket aan te bieden heb ik mogelijkheid om je optimaal te ondersteunen tijdens het gehele proces.

Afspraak plannen

Als je een afspraak wil maken om bij mij het Epiphora Methode traject te starten, dan vul je het aanmeldingsformulier op de site onder het kopje afspraak maken in. Ik zal dan contact met je opnemen om de drie afspraken te plannen.   

Het online intakeformulier kan door jou worden ingevuld ter voorbereiding op het intakegesprek. De datum van de sessie eindevaluatie bepalen we later.   

Wil je nog meer weten over deze methode? Dan verwijs ik je naar de site van de grondlegger van deze methode; www.epipohramethode.nl. Bij hem (Hans Timmerman) heb ik de opleiding tot gecertificeerd Epiphora Methode therapeut gedaan.

In onderstaande video geeft Hans gerichter uitleg over de methode.

Ademspecialist
Average rating:  
 0 reviews