Apneu

Last van apneu..?

De medische term apneu betekent dat er sprake is van een ademstilstand tijdens de slaap gedurende tenminste 10 seconden. Wanneer er meer dan 10 tot 15 apneus per uur optreden dan spreekt men van het slaapapneusyndroom. Als gevolg van de apneu zal het zuurstofgehalte in de weefsels dalen (=hypoxie). Desaturatie is de medische term voor te weinig zuurstof in je bloed.

Er is sprake van desaturatie, als de hoeveelheid zuurstof minder is dan 90% van wat je bloed maximaal kan bevatten. Naast allerlei fysiologische veranderingen in het lichaam geven de hersenen het lichaam ook een signaal om wakker te worden. Na ontwaken, vaak gepaard gaande met een schok, wordt de ademhaling weer hervat. De fysiologische veranderingen en het regelmatig ontwaken veroorzaken het slaapapneusyndroom.

apneu
51119069 – sleep apnea word cloud on white background

Saturatie bron : eerste hulp wiki

Ieder mens krijgt wel eens een apneu in zijn slaap. Het wordt pas een probleem wanneer het vaker voorkomt en langer duurt. Ze kunnen dan een bedreiging gaan vormen voor de gezondheid.  Dit is de reden dat het aantal apneus per uur slaap wordt bepaald. Deze Apneu- Hypopneu Index (AHI) wordt gebruikt als indicator voor de ernst van het slaapapneu.

Ernst apneu via de AHI-index

  •   5 – 15 milde vorm van slaapapneu
  • 15 – 30 gemiddelde slaapapneu
  • 30– of meer ernstige vorm van slaapapneu

Bij een volledige afsluiting van de luchtweg spreken we van apneu, wanneer de ademhaling met 50% vermindert spreken we van hypapneu. De hypapneu index (AHI) is een index die de ernst van de apneus en hypapneus combineert.  Door ze bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal uren slaap krijgen we de AHI-index.

Als ademspecialist zien we apneu als een symptoom en niet als een op zichzelf staande (chronische) aandoening. Wij hebben ervaren dat het een complexe aandoening is, welke niet terug te voeren is op één oorzaak.

Eens Apneu, altijd Apneu?

Als er apneu is geconstateerd, dan denk je waarschijnlijk dat je voor de rest van je leven gebonden bent aan een hulpmiddel zoals:

  • Een CPAP is een apparaat dat via een masker lucht inblaast waardoor de luchtweg vrij blijft.
  • MRA is een beugel die voor het slapen in mond wordt aanbrengt; deze zorgt ervoor dat de tong de luchtweg niet blokkeert.

Wat je echter niet vaak hoort, is dat fysiek herstel ook tot de mogelijkheden behoort.
Dit vergt echter wel de nodige inzet en training. Hierbij kunnen en willen wij je als ademspecialist graag helpen.

Ervaringen

Dankzij het volgen van het programma van de ademspecialist ben ik van mijn apneu af. Ik had toen ik bij Ellen kwam ernstige OSAS (AHI=30) met zuurstofdalingen (tot 77% ) in de nacht en moest daardoor met een CPAP slapen. Nu (8 maanden later) heb ik geen apneu meer en voel ik me fit. Ik hoef dus niet meer met een CPAP te slapen. Ben erg blij met dit resultaat!

René