Access Bars®

ademtherapie limburg

Access Bars

Wil je ontspannen, gezonder, blij en bewust in het leven staan?

Weet jij dat er 32 punten op je hoofd zijn die, als ze zachtjes worden aangeraakt, gemakkelijk kunnen loslaten wat jou in het dagelijkse leven belemmert om te ontvangen? 

Access BARS® zijn energiebanen en -punten in en op het hoofd waarin met bepaalde thema’s alle gedachten, ideeën, overtuigingen, emoties en overwegingen die je ooit al dan niet bewust of onbewust hebt gehad liggen opgeslagen.

Door lichte aanraking van deze 32 punten op het hoofd geef je het lichaam de mogelijkheid om te ontladen en daarmee alles wat je belemmert los te kunnen laten. Deze energetische therapie geeft je de mogelijkheid om oude gedachten en niet werkende patronen los te laten waardoor je vrijer in het leven komt te staan.

Een Bars sessie ondersteunt het zelfgenezend- en probleemoplossend vermogen van je lichaam en geest en het bijzondere hiervan is dat degene die het ondergaat enkel en alleen hoeft te ontvangen en niet hoeft te delen.

Dit valt te vergelijken met het verwijderen van de cookies van je pc die onnodig veel ruimte en tijd innemen en het energiesysteem zwaar en overladen maken.

Waar helpt een Bars sessie bij?

Bars® werkt effectief bij tal van lichamelijke en geestelijke klachten zoals:

 • Posttraumatische Stress stoornis (PTSS)
 • Angsten
 • Depressieve gevoelens
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Pijnklachten
 • Hypersensitiviteit (HSP)
 • Concentratie problemen
 • Emotionele problemen, verdriet

Wat levert het je op?

Veel gehoorde resultaten zijn:

 • een opgeruimd en helder hoofd hebben
 • beter kunnen slapen
 • emotionele stabiliteit ervaren
 • een betere concentratievermogen
 • minder stressgevoelig zijn
 • beter bij jezelf kunnen blijven (je niet laten meeslepen)
 • minder pijn ervaren
 • minder moe zijn (vitaler zijn)
 • een positievere houding ten opzichte van het leven hebben

Hoe ziet een sessie Bars eruit?

Een behandeling duurt ongeveer een uur en vindt liggend plaats zodat je optimaal kunt ontspannen en ontvangen. Tijdens de behandeling lig je in je kleding op een massage tafel. Terwijl de punten op je hoofd zachtjes worden aangeraakt lig je ontspannen.

De kosten van een sessie zijn 65 euro per behandeling

Het is een behandeling waarvan je ontspannen raakt. Dat kun je tijdens of na de behandeling al merken. De veranderingen die zowel mentaal als fysiek kunnen zijn, zullen het sterkst waarneembaar zijn na 3 á 4 weken. Mensen ervaren na afloop van een Bars sessie meer ruimte in hun hoofd, alsof er is schoongemaakt!

“In het ergste geval voel je je na een Bars sessie zo ontspannen alsof je een heerlijke massage hebt gekregen, in het beste geval verandert je leven ten goede.”

Gary Douglas

Wetenschappelijk hersenonderzoek wijst uit dat de hersenen gedurende een Access Bars Sessie van Beta (alert) via Alpha (relaxed) naar de Theta staat gaan. De Theta staat is een diepe ontspanning vlak voordat je in slaap valt. Dit stelt je lichaam en geest in staat om toegang te krijgen tot vastgeroeste gedragspatronen en vastzittende overtuigingen, om zo meer ruimte te creëren.

Neurowetenschapper Dr. Jeffrey L Fannin presenteert zijn onderzoek over de resultaten van Access Bars. Hij heeft aangetoond dat een Bars sessie een heilzame werking heeft op de thalamus. Dit gebied in de hersenen zorgt voor het sorteren en verwerken van binnenkomende zintuiglijke prikkels. Ook speelt de thalamus een belangrijke rol bij het wel of niet in stand houden van trauma’s. (b.v. bij PTSS)

In onderstaand filmpje is duidelijk zichtbaar dat de hersenen van de persoon voor de Bars sessie overmatig overprikkeld zijn. Na de behandeling is het hyperactieve gebied rond de thalamus volledig tot rust gekomen. Dit laat zien dat er door deze behandeling een coherente werking van de hersenen ontstaat hetgeen een hoger niveau van bewustzijn toestaat.

Ademspecialist
Average rating:  
 0 reviews