Alternatief CPAP en MRA

Wat je echter niet vaak te horen krijgt van een arts of specialist, is dat fysiek herstel ook tot de mogelijkheden behoort. Mensen met OSAS/CSAS hebben een afwijkend adempatroon. Door het drie fase trainingsprogramma van de ademspecialist te doorlopen, treedt er fysiek en mentaal herstel in het lichaam op. Dit betekent dat je op termijn niet meer afhankelijk bent van een hulpmiddel.

Het vereist wel de nodige inzet, maar de oefeningen zijn goed in te passen in het dagelijkse leven. Bovendien hoef je maar eens in de paar weken naar ons toe te komen.
Als ademspecialist zullen wij je nauwkeurig volgen en begeleiden.

Doelstelling
De Ademspecialist heeft als doelstelling het evenwicht in je lijf zodanig te herstellen, dat slapen met een hulpmiddel op den duur niet meer nodig zal zijn. Dit is een haalbaar en mooi vooruitzicht! Uiteraard nemen wij de aandoening apneu zeer serieus. Daarom vindt er, nadat de training heeft plaatsgevonden, altijd een meting plaats, om te bepalen of er nog sprake is van apneu. De apparatuur die we hiervoor gebruiken, is afkomstig van de firma Vivisol en wordt ook door de specialist in het ziekenhuis gebruikt.

De opbouw van het behandeltraject van de Ademspecialist bestaat uit:

  • Afname van het intakegesprek
  • Uitleg opzet trainingsprogramma
  • Bespreken behandeldoel en behandelopzet
  • De ademtraining en de ademregistratie
  • De spiertraining
  • De eindmeting (=gratis slaapregistratie-onderzoek thuis)
Alternatief voor Cpap en Mra

Wanneer uit de eindregistratie blijkt dat je geen apneu meer hebt, dan volgt er een doorverwijzing naar de behandelend arts voor een officiële ‘eindslaapregistratie’. Deze meting laat even op zich wachten. Dit is gunstig, omdat enkele maanden nadat wij de meting hebben afgenomen, er nog een nameting bij de specialist volgt. Een arts kan uiteindelijk bepalen of er dan nog een indicatie is voor apneu.