Hyperventilatie

hyperventilatie sport

Chronische hyperventilatie

Hoe ontstaat dit?

De hoeveelheid lucht die we inademen(zuurstof) en de lucht die we uitademen (koolzuurgas) wordt normaal gesproken in evenwicht geChronische hyperventilatiehouden door de longen.

Chronische Hyperventilatie verstoort dit vitale evenwicht doordat er te veel koolzuurgas wordt uitgeblazen dan normaal en hierdoor daalt het koolzuurgas ook in het bloed. Dit ontregelt het normale zuur/alkali evenwicht (Ph genoemd) van het bloed, waardoor het bloed alkalischer wordt dan normaal.

We noemen dit  ademhalings alkalose  de medische term is (respiratoire-alkalose).

Wanneer het koolzuurgas nog verder daalt als gevolg van een versnelde ademhaling beginnen onze lichaamscellen melkzuur te produceren in een poging het Ph-evenwicht te herstellen en zo de alkalose op te heffen. Dit veroorzaakt gezondheidsklachten! Te veel ademen of CHV is erg schadelijk voor het lichaam.

Wanneer we  langdurig onder stress leven kan er uiteindelijk ook bijnier uitputting ontstaan. Ze reageren steeds trager, en produceren steeds minder adrenaline en cortisol.

Oorzaken Chronische hyperventilatie

  • Dit kan ook al tijdens de eerste levensjaren zijn ontstaan.
  • Door mondademhaling tijdens de eerste levensjaren is er al een verkeerde ademhaling ontstaan die zich dan op latere leeftijd openbaart als chronische hyperventilatie. Door deze ‘verkeerde ademhaling’ (vaak het gevolg van langdurige stress) aan te pakken, kun je een  hele reeks symptomen en klachten uitschakelen.
  • Door allerlei lichamelijke en psychische klachten die blijven bestaan. De oorzaak is dan te vinden in het ademhalingscentrum.
  • Doordat er bij chronische hyperventilatie langdurig te veel CO2 (koolzuurgas) wordt uitgeblazen raakt het ademhaling centrum gewend aan een te laag CO2. Dit is dan ook de reden dat er veel klachten  blijven bestaan ook wel vicieuze cirkel genoemd

Wat te doen ?

De 3 fase therapie is  een ademhalingstechniek die op een natuurlijke manier klachten, doen verminderen en verdwijnen. De therapie is er op gericht om d.m.v. een verminderde ademhaling het ademhalingscentrum langzaam te laten wennen aan een hoger CO2 of een natuurlijk CO2.

Drie fase therapie ?

Wanneer u niet alleen last heeft van hyperventilatie maar ook angsten zonder reden creëert dan zetten we een combinatie therapie in. Deze drie fasae therapie houd in dat we niet alleen ademtherapie in zetten maar ook bewustwording- en bewegings evenwicht/balans therapie in. Door fysiek op een rustige manier bezig te zijn verbruik je de adrenaline en kom je weer tot rust. Door dit proces zal het vluchten en vechten stop gezet worden en zullen u angsten ook niet meer nodig zijn.

Deze drie fase heeft niet alleen zijn effectiviteit bewezen voor mensen met astma of allergieën, maar ook voor angstaanvallen zonder reden,  apneu, COPD en vermoeidheid.