Stikstofoxide(NO)als natuurlijk medicijn

koolstofdioxide
Ademhaling en stikstofoxide (NO)
Bij stikstofoxide denk u waarschijnlijk aan uitlaatgassen en milieu vervuling. Over stikstofoxide en het milieu wil het hier niet over hebben maar hier gaan we het over No in het lichaam hebben. Het is pas enkel decennia bekend dat alle levende wezens, maar ook bloemen en planten, continu NO aan maken om allerlei zaken in evenwicht te houden. Zo draag NO onder meer bij aan de afweer tegen infecties, opbouwen immuniteit, regulieren van bloeddruk, gezond houden bloedvaten en openhouden van de luchtwegen. Het gunstige effect van lichaamsbeweging op hart- en bloedvaten komt door de productie van NO in bloedvatwand tijdens inspanning.
Ik wil me beperken tot NO en de luchtwegen
Het is gebleken dat in neus en d neusbijholtes constant grote hoeveelheden NO geproduceerd worden. Deze NO heeft zowel een plaatselijk effect als een effect op afstand in de longen. Plaatselijk: het doden van bacteriën en virussen het regulieren van opwarming en bevochtiging van ingeademde lucht. NO zorg ook voor een betere doorgankelijkheid van de neus. Voorts kan tijdens inademen NO meegenomen woorden de longen in. De bijholte produceren veel NO dat bij neusademhaling vanuit de bijholte via de neus de longen kan bereiken. Neuriën kan NO afkomstig uit bijholte met en factor 10 verhogen.  Voldoende NO geeft een goede bescherming tegen snurken en mogelijk slaapapneu. Immers een neus die goed open zorgt ervoor dat de luchtweg achter in de keel minder snel dichtklapt. (Minder negatieve druk maar ook het NO zelf houdt de luchtweg beter open) Als NO in de longen komt zorgt het voor ontspannen van luchtwegen, betere zuurstofvoorziening van het bloed in de longen en betere doorbloeding. Tevens werkt NO als antiallergisch. Al deze gunstige effecten van NO zullen niet kunnen optreden als iemand voornamelijk mondademhaling gebruik. Het beste medicijn voor veel luchtwegproblemen heeft u zelf in huis. Goede neusademhaling brengt dit medicijn op de juiste plekken. Geschreven door: Tjeu Rietjes, huisarts in Weert, niet praktiserend